Tekvondo zvanja
Tekvondo zvanja se dele na deset učeničkih formi i deset majstorskih zvanja. Novi polaznici kreću od desetog zvanja (beli pojas), samim početkom vežbanja i učlanjenjem u klub, stiče se pravo na nošenje belog pojasa. Na svakom sledećem testiranju, učenik ima pravo da polaže za sledeći viši pojas, sve do majstorskog zvanja.
null

Beli pojas - 10. geup

Bela boja predstavlja početak, rođenje i nevinost duše i uma. Nosilac belog pojasa počinje da uči i priprema svoje psihičke i fizičke kapacitete za zasađivanje ideje o tekvondo veštini. To je početak ciklusa napretka, koji kao seme spremno da nikne, čeka beli snežni pokrivač da se otopi. Takođe se može uporediti i sa listom belog neispisanog papira, koje je spremno da bude ispunjeno i ispisano.
null

Viši beli pojas - 9. geup

Bela boja predstavlja početak, rođenje i nevinost duše i uma. Nosilac belog pojasa počinje da uči i priprema svoje psihičke i fizičke kapacitete za zasađivanje ideje o tekvondo veštini. To je početak ciklusa napretka, koji kao seme spremno da nikne, čeka beli snežni pokrivač da se otopi. Takođe se može uporediti i sa listom belog neispisanog papira, koje je spremno da bude ispunjeno i ispisano.
null

Žuti pojas - 8. geup

Žuta boja simbolizuje Sunce i sunčeve zrake koji će otopiti beli snežni prekrivač i učiniti mogućim rast semena. Upravo sunčevi zraci, kojima teži klijanjem i rastom, daju snagu i obasjava put kojim se treba uputiti i istrajati na istom. Isto tako se može uporediti sa rudom zlata, koje predstavlja vrednost koju svako želi imati, ali rude još uvek sa primesama koje treba upornim radom i trudom odstraniti. Strpljivošću traganja za ovom rudom i njenim pročišćenjem se dolazi do cilja tj. čiste forme dragocenog metala odnosno znanja.
null

Viši žuti pojas - 7. geup

Žuta boja simbolizuje Sunce i sunčeve zrake koji će otopiti beli snežni prekrivač i učiniti mogućim rast semena. Upravo sunčevi zraci, kojima teži klijanjem i rastom, daju snagu i obasjava put kojim se treba uputiti i istrajati na istom. Isto tako se može uporediti sa rudom zlata, koje predstavlja vrednost koju svako želi imati, ali rude još uvek sa primesama koje treba upornim radom i trudom odstraniti. Strpljivošću traganja za ovom rudom i njenim pročišćenjem se dolazi do cilja tj. čiste forme dragocenog metala odnosno znanja.
null

Zeleni pojas - 6. geup

Zelena boja podseća na biljku koja klija i raste, okupana sunčevim zracima dajući joj snagu za dalji rast i napredak. Kao krošnje drveća što streme ka Suncu, tako i znanje onoga ko nosi zeleni pojas raste, ali ne samo u visinu (upijajući nova znanja) već i u širinu (stečena znanja se ustoličuju i povećava se sigurnost u njihovu primenu). To dalje znači da se prethodna znanja modifikuju u nova rešenja, kao što to čini i biljka obrađujući svetlost dajući pri tom plodove.
null

Viši zeleni pojas - 5. geup

Zelena boja podseća na biljku koja klija i raste, okupana sunčevim zracima dajući joj snagu za dalji rast i napredak. Kao krošnje drveća što streme ka Suncu, tako i znanje onoga ko nosi zeleni pojas raste, ali ne samo u visinu (upijajući nova znanja) već i u širinu (stečena znanja se ustoličuju i povećava se sigurnost u njihovu primenu). To dalje znači da se prethodna znanja modifikuju u nova rešenja, kao što to čini i biljka obrađujući svetlost dajući pri tom plodove.
null

Plavi pojas - 4. geup

Plava boja je simbol neba koje je prostrano i obavija drvo znanja koje je naraslo i preraslo u nešto obimnije. Upravo to predstavlja dodatno znanje o veštini koje nastavlja da upotpunjuje svaku prazninu bilo u fizičkom ili psihičkom smislu. Želja da se dosegne horizont ali i dubina okeana znanja i umenja, i time omogućiti i telu i umu dalji razvoj.
null

Viši plavi pojas - 3. geup

Plava boja je simbol neba koje je prostrano i obavija drvo znanja koje je naraslo i preraslo u nešto obimnije. Upravo to predstavlja dodatno znanje o veštini koje nastavlja da upotpunjuje svaku prazninu bilo u fizičkom ili psihičkom smislu. Želja da se dosegne horizont ali i dubina okeana znanja i umenja, i time omogućiti i telu i umu dalji razvoj.
null

Crveni pojas - 2. geup

Crvena boja predstavlja vrelinu Sunca na zalasku, s jedne strane simbolizujući toplinu bez koje život nije moguć a sa druge zalazak kao prividni završetak koji će označiti samo novi početak. Dostigavši određeni nivo znanja, crvena boja je i boja upozorenja kako za samog nosioca pojasa (da mora naučiti da kontroliše sebe i svoja umenja), tako i za bilo koga ko se usudi da istom stane na put. Međutim, crvena boja podseća i na krv koja prenosom materija u organizmu, čini da isti funkcioniše, živi i razvija se, kao i naše znanje i ljubav prema veštini koja je sada neodvojivi deo nas.
null

Viši crveni pojas - 1. geup

Crvena boja predstavlja vrelinu Sunca na zalasku, s jedne strane simbolizujući toplinu bez koje život nije moguć a sa druge zalazak kao prividni završetak koji će označiti samo novi početak. Dostigavši određeni nivo znanja, crvena boja je i boja upozorenja kako za samog nosioca pojasa (da mora naučiti da kontroliše sebe i svoja umenja), tako i za bilo koga ko se usudi da istom stane na put. Međutim, crvena boja podseća i na krv koja prenosom materija u organizmu, čini da isti funkcioniše, živi i razvija se, kao i naše znanje i ljubav prema veštini koja je sada neodvojivi deo nas.
null

Crni pojas - 1. dan

Crna je sinteza svih boja univerzuma, te predstavlja i kraj i početak svih učeničkih boja, a samim tim i svih onih znanja i umenja savladanih pri posedovanju učeničkih zvanja. Asocira na tamu izvan domašaja sunčeve svetlosti ali i nepropustljivost straha od te tame. Takođe predstavlja novi početak i beskonačan proces traganja za novim znanjima, prosvetljenjima i daljim razvojem, upoređujući naše znanje sa zvezdom koja treperi u bezgraničnom univerzumu, dokazujući svakog časa koliko smo mali i koliko toga još moramo da naučimo.